แบบสำรวจความพึงพอใจ

วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฌต 7078 กทม.


ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยิวธีเฉพาะเจาะจง